• Οικονομικά στοιχεία - Έτος 2013 (PDF)
• ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 2016 (PDF)